چرخه زندگی

«چرخه زندگى» یک هواپیما، از ابتدایى‏‌ترین فکر اولیه تا زمان بازنشستگى، از دو دیدگاه اقتصادى و فنى قابل‏‌بررسى و تحلیل است، و کارشناسان هر یک از این دو دیدگاه، ضمن تلاش براى دستیابى به بهترین کارکرد عملیاتى در محدوده خودشان، باید به نظرات گروه دیگر هم توجه داشته باشند.

This site is protected by wp-copyrightpro.com