اطلاعات پایه

در این قسمت، اطلاعاتی کلی زیر درباره هواپیماها و هلیکوپترها جمع‌آوری شده تا بدون نیاز به هیچ دانش پیش‌زمینه‌ای، جزئیاتی از صنایع هوایی که پیش‌نیاز درک عمیق‌تر مطالب برگه بانک اطلاعاتی است، تشریح شود:

  • در برگه شیوه‌نامه نحوه درج اطلاعات وسایل پرنده و مشخصات فنی آنها تعریف شده است.
  • انواع رده‌های هواپیماها/هلیکوپترها در تعریف ماموریتها معرفی شده است.
  • مراحل طراحی، تولید، بهبود و استفاده از وسایل پرنده در برگه چرخه زندگی قرار داده شده که شامل دو حوزه اقتصادی و فنی است.
  • بخش‌های مختلف اجزای وسایل پرنده در برگه ساختارشناسی  معرفی شده است.
  • در تاریخچه پرواز پیدایش و رشد وسایل پرنده با بیانی ساده و دقیق شرح داده شده است.
  • معادل‌های فارسی واژگان فنی انگلیسی در واژه‌نامه جمع‌آوری شده است.
  • در برگه اختصارات هم نحوه نگارش مختصر واژگان خاص قرار دارد.