اختصارات

          A    کمپرسور محورى

          AAM    موشک هوابه‌‏هوا

          ABM    موشک ضدبالستیک

          ADF    دستگاه جهت‌‏یابى خودکار فرکانس متوسط

          AEW    پیش‌‏اخطار هوابرد

          AFCS     سیستم کنترل پرواز خودکار

          AGM    موشک هوابه‏‌زمین

          ALARM    موشک ضدتشعشع هواپرتاب

          ALCM    موشک کروز هواپرتاب

          All    شرکت آلیسون

          AMI    نیروى هوایى ایتالیا

          AMRAAM    موشک هوابه‌‏هواى میان‏‌برد پیشرفته

          ANG    گارد ملى هوایى

          AoA    زاویه حمله

          APU    یکان قدرت کمکى

          ARM    موشک ضدتشعشع

          ASI    نشانگر سرعت

          ASM    موشک هوابه‏‌سطح

          ASW    جنگ‏‌افزار ضدزیردریایى

          ATB     بمب‏‌افکن پیشرفته

          ATC    کنترل ترافیک هوایى

          ATDS    سیستم اطلاعات تاکتیکى هوابرد

          ATF    جنگنده پیشرفته

          AUW    وزن آنى

          AV-MF    قواى هوایى نیروى دریایى روسیه

          AWACS    سیستم کنترل‏ و پیش‏‌اخطار هوابرد (آواکس)

          BCAR    استانداردهاى صلاحیت پروازى غیرنظامى انگلیسى

          BLC    کنترل لایه مرزى

          BPR    نسبت پس‏‌گذرى

          C    (درباره نوع موتور) کمپرسور شعاعى

          C    (درباره کمپرسور) طبقات کمپرسور

          CAA    اداره هوانوردى غیرنظامى (انگلستان)

          CAE    تله‏‌داین سى.اى.ئى

          CAS    سرعت کالیبره

          CEP    احتمال خطاى اصابت دایره‏اى

          CG    گرانیگاه

          CIS    جمهوری‌هاى‏‌ مستقل‏ مشترک‏‌المنافع شوروى

          Con    شرکت کانتیننتال

          CRT    لوله اشعه کاتودى

          DARPA    آژانس پروژه‏ش‌هاى تحقیقات پیشرفته دفاعى

          DSMAC    انطباق عددى سطح صحنه

          EAS    سرعت معادل

          EASA     آژانس ایمنی هوایی اروپا

          ECCM    ضدضدعمل الکترونیک

          ECM    ضدعمل الکترونیک

          EFCS    سیستم کنترل پرواز الکترونیکى

          EFIS   (مجهز به لوله اشعه کاتودى چندمنظوره) سیستم نشانگرهاى پروازى الکترونیکى

          EGT    دماى گاز اگزوز

          Elint    جاسوسى الکترونیک

          ESM    پشتیبان عمل الکترونیک

          EW    جنگ الکترونیک

          F    (درباره کمپرسور) طبقات فن

          FAA    اداره هوانوردى فدرال (ایالات متحده)

          FAR    مقررات هوانوردى فدرال (ایالات متحده)

          FBL    پرواز-با-نور

          FBW    پرواز-با-سیم

          FCS    سیستم کنترل پرواز

          FDR    ضبط‏‌کننده اطلاعات پروازى

          FLIR    جلونگر مادون قرمز

          FOD    خرابى در اثر ذرات خارجى

          FOG    هدایت فیبر نورى

          fpm    فوت بر دقیقه

          FSW    بال پیشگرا

          ft    فوت

          GA    شرکت گارت

          GE    شرکت جنرال الکتریک

          GPS    سیستم مکان‏‌یابى جهانى

          GPU    یکان قدرت زمینى

          h    ساعت

          HE    بسیار مخرب

          hi    پرواز در لایه تراپوپوس (یا بالاتر)

          HO    پیستونها در آرایش خوابیده مخالف هم

          HOTAS    دستها بر اهرم گاز و دسته فرمان

          hp    اسب بخار

          HUD     نمایشگر سر-بالا

          IAI    صنایع هواپیماسازى اسرائیل (یایى)

          IAS    سرعت نشان

          IATA    معاهده بین‌‏المللى حمل‏ونقل هوایى

          ICAO    سازمان بین‌‏المللى هوانوردى غیرنظامى

          ICBM    موشک بالستیک بین‏‌قاره‏اى

          IFR    قوانین پرواز کور

          IGE    تحت اثر (سطح) زمین

          ILS    سیستم فرود کور

          IMI    صنایع نظامى اسرائیل

          in    اینچ

          INS    سیستم ناوبرى اینرسى

          IR    مادون قرمز

          IRBM    موشک بالستیک میان‏‌برد

          IRLS    خط‏اسکن مادون قرمز

          ISA    اتمسفر استاندارد بین‏‌المللى

          JAA    اداره صلاحیت پرواز مشترک (اروپا)

          JAR    مقررات صلاحیت پرواز مشترک

          JATO    جاتو، برخاستن به کمک جت

          lb    پوند

          lit    لیتر

          LO    کم‏پیدا

          lo    ارتفاع کم (در حدود ۶۰ متر)

          LLL TV    تلویزیون کم‏‌نور

          Lyc    شرکت لایکومینگ

          Kg    کیلوگرم

          Km    کیلومتر

          Km/h    کیلومتر بر ساعت

          M    عدد ماخ

          MAC    وتر متوسط آئرودینامیکى

          MDC    شرکت مک‏‌دانل داگلاس

          MFD    نمایشگر چندمنظوره الکترونیکى

          min    دقیقه

          MLW    بیشترین وزن فرود

          MoD    وزارت دفاع (ایالات متحده)

          mph    مایل بر ساعت

          MRBM    موشک بالستیک میان‏‌برد

          MTBF    زمان متوسط بین خرابی‌ها

          MTOW    بیشترین وزن برخاستن

          N    نیوتن

          NASA   (ایالات متحده) اداره ملى هوانوردى و فضانوردى

          NATO    سازمان پیمان آتلانتیک شمالى

          NBC    هسته‏‌اى، بیولوژیکى، شیمیایى

          NDT    آزمونهاى غیرمخرب

          nm    ناتیکال مایل (مایل دریایى)

          NLF    جریان آرام طبیعى

          OEI    یک موتور غیرفعال

          OGE    خارج از اثر (سطح) زمین

          OWE    وزن خالى عملیاتى

          P&W    شرکت پرات اند ویتنى

          PBV    پیمایه پس‏ماند

          PWC    شرکت پرات اند ویتنى (کانادا)

          QC    تغییر سریع

          RAE    تشکیلات هواپیمایى سلطنتى (انگلستان)

          RAF    نیروى هوایى سلطنتى (انگلستان)

          RAM    ماده جاذب امواج رادار

          RAP    رنگ جاذب امواج رادار

          RAT    توربین بادکوبه

          RCS    سطح مقطع رادارى

          re    موتور پیستونى

          RPV    پیمایه هدایت‏‌پذیر از دور (پهپاد)

          RR    شرکت رولز رویس

          SAM    موشک سطح‏‌به‏‌هوا

          SAR    جستجو و نجات

          SFC    مصرف سوخت ویژه

          shp    اسب بخار محور

          SI    سیستم واحدهاى بین‏‌المللى

          SL    سطح دریا

          SLAB    بمب‏‌افکن کم‏‌ارتفاع زیرصوتى

          SLAR    رادار هوابرد پهلونگر

          SLBM    موشک بالستیک پرتاب‏‌شونده از زیردریایى

          Sol    سولووییف

          SST    هواپیماى مسافربرى فراصوتى

          st    رانش استاتیکى

          STOL    استول (زودپرواز)

          STOVL    زودپرواز و عمودنشین

          TACAN    ناوبرى هوایى تاکتیکى

          TBO    زمان بین تعمیرات اساسى

          tc    موتور پیستونى توربوشارژ

          tf    موتور توربوفن

          tj    موتور توربوجت

          TO    برخاستن

          TOD    مسافت برخاستن

          TOGW    وزن ناخالص حین برخاستن

          tp    موتور توربوپراپ

          ts    موتور توربوشفت

          TsAGI   (روسیه) انستیتو مرکزى آئروهیدرودینامیک

          TSFC    مصرف سوخت ویژه رانش

          Tur    شرکت توربومکا

          UAV    پیمایه هوایى بى‏‌سرنشین

          USAF    نیروى هوایى ایالات متحده

          USMC    تفنگداران دریایى ایالات متحده

          UV    فرابنفش

          VCM    مقابله چشمى

          VFR    قوانین پرواز چشمى

          VIP    شخص بسیار مهم

          VMS    سیستم اداره پیمایه

          VSI    نشانگر سرعت عمودى

          V/STOL    عمودپرواز/زودپرواز

          VTOL    عمودپرواز

          V-VS    نیروى هوایى شوروى (سابق)

          Wl    شرکت ویلیامز اینترنشنال

          ZFW    وزن بى‌‏سوخت