ساختارشناسی

برای شناخت بهتر وسایل پرنده، آشنایی با ساختارهای مختلف و اجزای تشکیل‌دهنده هر یک از آنها بسیار موثر است. در ادامه انواع ساختارها گردآوری شده است.

انواع ترکیب‌بندی‌های بال و دم هواپیما

اجزای یک هواپیمای سبک

اجزای یک هواپیمای مسافربری بزرگ

اجزای یک هلیکوپتر

اجزای درونی یک موتور توبوفن