ترجمه و نگارش

شیوه‌نامه ترجمه و درج مطالب کلی

نگارش فارسى تک‏‌حرف‌هاى انگلیسى، به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

 • اى. A
 • بى. B
 • سى. C
 • دى. D
 • ئى. E
 • اف. F
 • جى. G
 • اچ. H
 • آی. I
 • ج. J
 • کی. K
 • ال. L
 • ام. M
 • ان. N
 • او. O
 • پی. P
 • کیو. Q
 • آر. R
 • اس. S
 • تی. T
 • یو. U
 • وی. V
 • دبلیو. W
 • ایکس. X
 • وای. Y
 • زد. Z

پس علامت «.» پس از نگارش فارسى هر حرف انگلیسى، فقط به‏ نشانه تک‏‌حرفى بودن آن است.

همه اسامى خاص، مثل نام هواپیماها، با حروف ایرانیک درج می‌شود و در مواردى که پس از نام یک هواپیما، تاریخى (بدون هیچ توضیح تکمیلى) درون پرانتز درج شده باشد، اختصاراً زمان اولین پرواز آن هواپیما را نشان مى‌‏دهد.