درباره ما

خوش آمدید

plane

از اینکه به ما سر زده‌اید، خوشوقتیم. در اینجا اطلاعات مفیدی برای همه علاقه‌مندان صنایع هوایی وجود دارد؛ از نوجوانان کنجکاو گرفته تا تکنسین‌های هواپیما و مهندسان هوافضا. لزومی ندارد که معلومات خاصی داشته باشید. در همین‌جا همه چیز فراهم است! حتی اگر سابقه تحصیل دانشگاهی دارید، در اینجا چیزهایی را می‌یابید که در دانشگاه هم به شما نگفته‌اند. پیشنهاد می‌کنیم که تور اشنایی اولیه را ببینید.

همچنین، داوطلبان و تکنسین‌های تعمیر و نگهداری هواپیما با رجوع به نگارش انگلیسی سایت، ضمن مرور قوانین کلی مربوط به حوزه کاری مربوطه، به اطلاعات پایه، تخصصی و عمومی دسترسی خواهند داشت.