برچسب: آزمایشی

ای.ان.تی.-۲۵

ای.ان.تی.-۲۵ ۱۹۳۵ ANT-25 هواپیماى آزمایشی تک‏‌باله تک‏‌موتوره دوربرد سازنده: توپولف (روسیه) هواپیماى روسى اى.ان.تى.-۲۵ موفق‌ترین هواپیماى تک‏‌باله و تک‏‌موتوره‏‌اى بود که با نسبت منظرى بسیار زیاد، براى کسب رکورد برد…