برچسب: آموزشى

اورو ۵۰۴

اورو ۵۰۴ ۱۹۱۳ Avro 504 هواپیماى آموزشى دوسرنشینه سازنده: اورو (انگلستان) ویژگی: از اولین هواپیماهاى آموزشى، هواپیمای دوباله جنگ جهانی اول ۵۰۴ کى. علاوه بر شایستگی‌هاى ذاتى، به دلیل ارتباط…

کاموف-۱۵

کاموف-۱۵ ۱۹۵۲ Ka-15 هلیکوپتر آموزشى، شناسایى نامگذارى ناتو: هِن سازنده: کاموف (اتحاد جماهیر شوروى سابق) اولین طرح‌هاى گروه هلیکوپترى کاموف، که شامل چند جایروپلن و هلیکوپترهاى کاموف-۸ و کاموف-۱۰ با…