برچسب: آموزشی

آلفاجت

آلفاجت ۱۹۷۳ Alphajet هواپیماى آموزشى پیشرفته و پشتیبانى نزدیک هوایى سازنده: داسوبرگه، دورنیر (فرانسه، آلمان غربى) در ۱۹۶۹ دولت‌هاى فرانسه و آلمان غربى (سابق) نیاز مشترکشان را به یک هواپیماى…

هاوک

هاوک ۱۹۷۴ Hawk هواپیماى آموزشى- تهاجمى نامگذارى نظامى امرکایی: تى.-۴۵ همخانواده: گاس‏‌هاوک سازنده: هاوکر سیدلى (انگلستان) شرکت انگلیسى هاوکر سیدلى براى تأمین نیاز «نیروى هوایى سلطنتى» به یک هواپیماى جدید…

پی.سی.-۷

پی.سی.-۷ ۱۹۷۵ PC-7 هواپیماى آموزشى نامگذارى نظامى افریقای جنوبی: استرا شهرت: توربو ترینر سازنده: پیلاتوس (سوئیس) پى.سى.-۷ جزو اولین نسل هواپیماهاى آموزشى توربوپراپ است، و براى آموزش‌هاى مراحل مختلف، از…

امبرائر-۳۱۲

امبرائر-۳۱۲ ۱۹۸۰ EMB-3112 هواپیماى آموزش نظامى شهرت: توکانو همخانواده: تى.-۲۷، شورتس توکانو، سوپرتوکانو، اس.۳۱۲ سازنده: امبرائر (برزیل) هواپیماى توکانو به‏ دلایلى یک هواپیماى آموزشى پیشرو محسوب مى‏‌شود: اولین هواپیماى آموزشى…

تی.بی. ۲۰

تی.بی. ۲۰ ۱۹۸۰ TB 20 هواپیماى آموزشى-تفریحى شهرت: ترینیداد همخانواده: تى.بى.-۹، تى.بى.-۱۰، تى.بى.۲۰۰، تى.بى. ۲۱ سازنده: سوکاتا – آئرواسپشیال (فرانسه) سوکاتا شعبه غیرنظامى آئرواسپشیال و یکى از سازندگان پرتولید هواپیماست.…