برچسب: ارتفاع متوسط

اَکسونگور

اَکسونگور ۲۰۱۹ Aksungur پهپاد شناسایی جاسوسی ارتفاع متوسط مداومت طولانی همخانواده: آنکا سازنده: صنایع هوافضایی ترکیش (ترکیه) صنایع هوافضایی ترکیش (ترکیه) با ارتقاء طرح پهپاد آنکا، که در سال ۲۰۱۰…