برچسب: الستيك

سندل

سندل Sandal موشک بالستیک میان‏‌برد نامگذارى رسمی: R-12، ۸K63 نامگذاری ناتو: SS-4 (سندل) سازنده: اتحاد جماهیر شوروی (سابق) توضیح: توسعه‏‌یافته SS-3 (شایستر)، شروع توسعه طرح از ۱۹۴۸، ورود به خدمت…