برچسب: اژدرافكن

ساوویاـمارچتى اس.ـ۵۵

ساوویاـمارچتى اس.ـ۵۵ ۱۹۲۴ Savoia-Marchetti S-55 قایق پرنده اژدرافکن دوکابینه دوموتوره همخانواده: اس.-۶۶ سازنده: ساوویاـمارچتى (ایتالیا) تاریخى‏‌ترین پرواز دوران صلح، در سال ۱۹۳۳ انجام شد. در آن سال، ژنرال ایتالو بالبو…