برچسب: بلندپرواز

گلوبال‌هاوک

گلوبال‌هاوک ۱۹۹۸ Global Hawk پهپاد شناسایی بلندپرواز نامگذارى نظامى: آر.کیو.-۴ همخانواده: ام.کیو.-۴ سی (تریتون) سازنده: نورث‌روپ گرومن (ایالات متحده امریکا) برنامه پهپاد گلوبال‌هاوک یکی از طرح‌های پرنده‌های بدون سرنشین امریکایی…

یو.-۲

یو.-۲ ۱۹۵۵ U-2 هواپیماى شناسایى بلندپرواز سازنده: لاکهید (ایالات متحده امریکا) ویژگی: بلندپروازترین هواپیماى فروصوتى پس از پایان جنگ جهانى دوم و تقسیم قدرت‌هاى جهانى به دو جبهه شرق و…