برچسب: تشريفاتى

۱۱۲۱ جت کماندر

  ۱۱۲۱ جت کماندر ۱۹۶۳ ۱۱۲۱ Jet Commander هواپیماى جت تشریفاتى همخانواده: وست‏‌ویند، استرا سازنده:  آئروکماندر (ایالات متحده امریکا) نمای داخلی یک فروند ۱۱۲۴ خانواده هواپیماهاى دوموتوره فرابال شرکت آئروکماندر،…