برچسب: تك‌موتوره

هینکل۷۰

هینکل۷۰ ۱۹۳۲ He 70 هواپیماى تک‏‌موتوره تندرو سازنده: هینکل (آلمان) ویژگی: از اولین هواپیماهاى مجهز به چرخ‌هاى جمع‏‌شونده در بین هواپیماهاى تک‏‌موتوره لاکهید، که پس از وگا ساخته شدند، هواپیماى…

ای.ان.تی.-۲۵

ای.ان.تی.-۲۵ ۱۹۳۵ ANT-25 هواپیماى آزمایشی تک‏‌باله تک‏‌موتوره دوربرد سازنده: توپولف (روسیه) هواپیماى روسى اى.ان.تى.-۲۵ موفق‌ترین هواپیماى تک‏‌باله و تک‏‌موتوره‏‌اى بود که با نسبت منظرى بسیار زیاد، براى کسب رکورد برد…