برچسب: تندرو

هینکل۷۰

هینکل۷۰ ۱۹۳۲ He 70 هواپیماى تک‏‌موتوره تندرو سازنده: هینکل (آلمان) ویژگی: از اولین هواپیماهاى مجهز به چرخ‌هاى جمع‏‌شونده در بین هواپیماهاى تک‏‌موتوره لاکهید، که پس از وگا ساخته شدند، هواپیماى…