برچسب: توربوپراپ

سی.ان.-۲۳۵

  سی.ان.-۲۳۵ ۱۹۸۳ CN-235 هواپیماى ترابرى چندمنظوره نامگذارى نظامى اسپانیایی: تى.۱۹ اى. (وى.آى.پى.)، تى.۱۹ بى. سازنده:  ایرتک (اسپانیا، اندونزى) یک فروند هواپیمای سی.ان.-۲۳۵ نیروی هوایی فرانسه در اوایل دهه ۱۹۸۰ همکارى…