برچسب: جت

ولکان

ولکان ۱۹۵۲ Vulcan هواپیماى بمب‏‌افکن جت سازنده: اورو (بعداً هاوکر سیدلى) (انگلستان) ویژگی: اولین بمب‏‌افکن جت بال‌مثلثى شرکت اورو براى تأمین نیاز «نیروى هوایى سلطنتى» به یک بمب‏‌افکن جدید، که…

سایتیشن ۵

سایتیشن ۵ ۱۹۸۷ Citation V هواپیمای جت شخصی سبک نامگذارى نظامى امریکایی: یو.سی.-۳۵ بی.، یو.سی.-۳۵ دی. نامگذاری رسمی: سسنا ۵۶۰ همخانواده: سایتشین آلترا، سایتیشن انکور، انکور پلاس سازنده: سسنا (ایالات…

لیرجت ۴۵

لیرجت ۴۵ ۱۹۹۵ Learjet 45 هواپیمای جت شخصی همخانواده: لیرجت ۳۱، لیرجت ۴۵، لیرجت ۶۰ سازنده: لیرجت (ایالات متحده امریکا) در سپتامبر ۱۹۹۲ شرکت امریکایی لیرجت یک هواپیمای شخصی جت…

بوئینگ ۷۰۷

بوئینگ ۷۰۷ ۱۹۵۴ Boeing 707 هواپیماى مسافربرى جت باریک‌پیکر دوربرد همخانواده: کى.سى.-۱۳۵ (استراتوتانکر)، ئى.-۳ (آواکس)، سى.سى.-۱۳۷ سازنده: بوئینگ (ایالات متحده امریکا) ویژگی: اولین هواپیماى جت مسافربرى امریکایى پس از شکست…

بی.-۵۸

بی.-۵۸ ۱۹۵۶ B-58 هواپیماى بمب‏‌افکن جت شهرت: هاستلر سازنده: کانویر (ایالات متحده امریکا) ویژگی: اولین بمب‏افکن فراصوتى امریکایى در ماه مارس ۱۹۴۹ «نیروى هوایى ایالات متحده» براى نخستین بار، طراحى…