برچسب: جنگنده

اف.-۲۲

اف.-۲۲ ۱۹۹۰ F-22 هواپیماى جنگنده تاکتیکى شهرت: رپتور سازنده:  لاکهید مارتین (ایالات متحده امریکا) اف.-۲۲  در حال پرواز بر فراز پایگاه هوایی اندروز، ۲۰۰۸ استراتژى نظامى حضور نیروهاى زمینى فقط…