برچسب: جنگى

ماسکوئیتو

ماسکوئیتو ۱۹۴۰ Mosquito هواپیماى تک‌‏باله جنگى چندمنظوره سازنده: دهاویلند (انگلستان) ماسکوئیتو تداعى یک نظریه بود: یک بمب‏‌افکن غیرمسلح، که در دفاع، قدرت مانور ممتازى داشته باشد. نماى اولیه این هواپیما…