برچسب: دريايى

آتلانتیک

آتلانتیک ۱۹۶۱ Atlantic هواپیماى گشت‌‏زنى دریایى همخانواده: آتلانتیک ۲ سازنده: داسوبرگه (فرانسه) پس از اعلام نیاز ناتو به یک هواپیماى شناسایى دریایى و ضدزیردریایى در ۱۹۵۷، طرح برگه ۱۱۵۰ (پیشنهادى…