برچسب: دوسرنشينه

اورو ۵۰۴

اورو ۵۰۴ ۱۹۱۳ Avro 504 هواپیماى آموزشى دوسرنشینه سازنده: اورو (انگلستان) ویژگی: از اولین هواپیماهاى آموزشى، هواپیمای دوباله جنگ جهانی اول ۵۰۴ کى. علاوه بر شایستگی‌هاى ذاتى، به دلیل ارتباط…

ویکرز اف.بی.۵

ویکرز اف.بی.۵ ۱۹۱۳ Vickers F.B.5 هواپیماى جنگنده دوسرنشینه شهرت: گان‌باس سازنده: ویکرز (انگلستان) در زمان شروع جنگ جهانى اول (۱۹۱۴)، هنوز هیچیک از کشورهاى درگیر در جنگ، به هواپیمایى با…

ساپ‌ویت استراتر

ساپ‌ویت ½ ۱ استراتر ۱۹۱۶ Sopwith 1½ Struter هواپیماى جنگنده دوباله دوسرنشینه سازنده: ساپ‌ویت (انگلستان) ویژگی: یکى از پراستفاده‏‌ترین جنگنده‏‌ها تا قبل از جنگ دوم جهانى در حدود سال ۱۹۱۶…

دی.اچ.۴

دی.اچ.۴ ۱۹۱۶ D.H.4 هواپیماى بمب‏‌افکن دوسرنشینه روزپرواز سازنده: دهاویلند (انگلستان) دى.اچ.۴ شاخص‌ترین بمب‏‌افکن جنگ جهانى اول در قابلیت اجراى مانورهاى شدید بود. این هواپیما با دى.اچ.ماسکوئیتو، به کار رفته در…

دهاویلند موث

موث ۱۹۲۵ Moth هواپیماى سبک دوسرنشینه نام‌گذاری رسمی سازنده: دی.اچ.۶۰ همخانواده: سیروس موث، جنت موث، گیپسی موث، موث میجر، تایگر موث، پوس موث سازنده: دهاویلند (انگلستان) هرچند پس از آرمیس‌تیس…