برچسب: روزپرواز

دی.اچ.۴

  دی.اچ.۴ ۱۹۱۶ D.H.4 هواپیماى بمب‏‌افکن دوسرنشینه روزپرواز سازنده: دهاویلند (انگلستان) دى.اچ.۴ شاخص‌ترین بمب‏‌افکن جنگ جهانى اول در قابلیت اجراى مانورهاى شدید بود. این هواپیما با دى.اچ.ماسکوئیتو، به کار رفته در…

هاوکر هارت

  هارت ۱۹۲۸ Hart هواپیماى بمب‏‌افکن روزپرواز دوسرنشینه سازنده: هاوکر (انگلستان) ابتکار ساختن بمب‏‌افکن روزپرواز با عملکرد قوى، با دى.اچ.۴  آغاز شد، و فیرى فاکس (۱۹۲۵) آن‏ را جاودانه کرد. هرچند…