برچسب: زودپرواز

پی.سی.-۶

پی.سی.-۶ ۱۹۵۹ PC-6 هواپیماى ترابرى همگانى و چندمنظوره زودپرواز شهرت: پورتر، توربوپورتر همخانواده: یو.وى.-۲۰ اى. (چیریکاهوآ) سازنده: پیلاتوس (سوئیس) پى.سى.-۶ با هدف ساخت یک هواپیماى تک‏‌موتوره چندمنظوره همگانى طراحى شد.…

دی.اچ.سی.-۶

دی.اچ.سی.-۶ ۱۹۶۵ DHC-6 هواپیماى محلى زودپرواز نامگذارى نظامى امریکایی: یو.وى.-۱۸ شهرت: توین آتِر سازنده: دهاویلند (کانادا) با وجود موفقیت دى.اچ.سى.-۳ (آتر)، که سومین محصول شرکت دهاویلند بعد از پایان جنگ…