برچسب: سنگين

میل-۶

میل-۶ ۱۹۵۷ Mi-6 هلیکوپتر ترابرى سنگین نامگذارى نظامى ناتو: هوک همخانواده: میل-۱۰ سازنده: میل (اتحاد جماهیر شوروى سابق) ویژگی: اولین هلیکوپتر روسى تولیدى با موتور توربینى میل-۶ یکى از بزرگترین…