برچسب: شناسايى

کاموف-۱۵

کاموف-۱۵ ۱۹۵۲ Ka-15 هلیکوپتر آموزشى، شناسایى نامگذارى ناتو: هِن سازنده: کاموف (اتحاد جماهیر شوروى سابق) اولین طرح‌هاى گروه هلیکوپترى کاموف، که شامل چند جایروپلن و هلیکوپترهاى کاموف-۸ و کاموف-۱۰ با…

یو.-۲

یو.-۲ ۱۹۵۵ U-2 هواپیماى شناسایى بلندپرواز سازنده: لاکهید (ایالات متحده امریکا) ویژگی: بلندپروازترین هواپیماى فروصوتى پس از پایان جنگ جهانى دوم و تقسیم قدرت‌هاى جهانى به دو جبهه شرق و…