برچسب: صناعت

در باب صناعت

تاکنون موضوع صناعت از دیدگاه‌هایى مختلف و با درجات متفاوتى از دقت محتوا و سطح مطالب، در کتب و نشریات جامعه ما مطرح شده است. غالباً فنون و تکنولوژی‌هاى معاصر،…