برچسب: ضدتانك

اسواتر

اسواتر Swatter موشک ضدتانک نزدیک‏‌برد نامگذارى رسمی: Skorpion 9M17 (اسکورپیون) نامگذاری ناتو: AT-2 (اسواتر) سازنده: روسیه توضیح: شروع توسعه طرح از اواخر دهه ۱۹۵۰، مورداستفاده فراوان براى تجهیز هلیکوپترها مشخصات…

مالیوتکا

مالیوتکا Malyutka موشک هوابه‏‌سطح (ضدتانک) نزدیک‏‌برد نامگذارى رسمی: ۹M14 نامگذاری ناتو: AT-3 (ساگر) همخانواده: AT-4 (اسپیگات) و AT-5 (اسپندرل) سازنده: اتحاد جماهیر شوروی (سابق) توضیح: شروع توسعه طرح از اوایل…

هات

هات HOT موشک ضدتانک نزدیک‏‌برد سازنده: فرانسه – آلمان توضیح: شروع تولید در ۱۹۷۶ مشخصات فنی هات ۲ پیشرانه: راکت سوخت جامد طول: ۱/۳۵ m دهانه پره‌ها: ۰/۳۱ m قطر…