برچسب: ضدرادار

شرایک

شرایک Shrike موشک هوابه‏‌سطح (ضدرادار) میان‏‌برد نامگذارى رسمی: AGM-45 سازنده: ایالات متحده امریکا توضیح: شروع توسعه طرح از ۱۹۶۱ مشخصات فنی پیشرانه: راکت سوخت جامد طول: ۳/۰۵ m دهانه پره‌ها:…

هارم

هارم Harm موشک هوابه‏‌سطح (ضدرادار) میان‏‌برد نامگذارى رسمی: AGM-88 سازنده: ایالات متحده امریکا توضیح: توسعه‏‌یافته موشک AGM-45 (شرایک) و AGM-78 (استندارد)، شروع مطالعه طرح از ۱۹۷۲ مشخصات فنی پیشرانه: راکت…