برچسب: ضدزره

هل‌فایر

هل‌فایر Hellfire موشک هوابه‏‌سطح (ضدزره) نزدیک‏‌برد نامگذارى رسمی: AGM-114 سازنده: ایالات متحده امریکا توضیح: شروع مطالعه طرح از ۱۹۷۰، ورود به خدمت در ۱۹۸۵ مشخصات فنی AGM-114A پیشرانه: راکت سوخت…