برچسب: ضدزيردريايى

اس.-۶۱

اس.-۶۱ ۱۹۵۹ S-61 هلیکوپتر آبى‏‌خاکى ضدزیردریایى نامگذارى نظامى امریکایی: سى.اچ.-۳، وى.اچ.-۳، اچ.اچ.-۳، اس.اچ.-۳، آر.اچ.-۳ شهرت: سى‏‌کینگ، کماندو، نیورى نامگذارى نظامى کانادایی: سى.اچ.-۱۲۴ سازنده: سیکورسکى (ایالات متحده امریکا) اس.-۶۱ با هدف…

پی.-۳

پی.-۳ ۱۹۶۱ P-3 هواپیماى ضدزیردریایى شهرت: اوریون همخانواده: سى.پى.-۱۴۰ سازنده: لاکهید (ایالات متحده امریکا) نمای داخلی یک فروند اوریون – دید از جلو به عقب شرکت لاکهید از تابستان ۱۹۷۵…