برچسب: ضدكشتى

اگزوسه

اگزوسه Exocet موشک ضدکشتى نزدیک‏‌برد نامگذارى رسمی: MM 38/40، AM 39، SM 39 سازنده: فرانسه توضیح: شروع توسعه طرح از ۱۹۶۷، در مدل‌هاى مختلف قابل‏‌پرتاب از هوا، زمین، دریا، و…

پنگوئن

پنگوئن Penguin موشک ضدکشتى میان‏‌برد نامگذارى امریکایی: AGM-119 سازنده: نروژ توضیح: ورود به خدمت در ۱۹۷۲، داراى مدل‌هاى شماره ۱ (سطح‏‌به‏‌سطح) و شماره ۲ (سطح‏‌به‏‌سطح) و شماره ۳ (هوابه‏‌سطح) مشخصات…

ساب ۰۴

ساب ۰۴ SAAB 04 موشک هوابه‏‌سطح ضدکشتى میان‏‌برد نامگذارى رسمی: RB04 سازنده: سوئد توضیح: شروع توسعه طرح از نیمه دهه ۱۹۵۰ مشخصات فنی RB04E پیشرانه: راکت سوخت جامد طول: ۴/۴۵…

سی‌ایگل

سی‌ایگل Sea Eagle موشک هوابه‏‌سطح (ضدکشتى) دوربرد سازنده: انگلستان توضیح: شروع توسعه طرح از ۱۹۷۹، ورود به خدمت در ۱۹۸۵ مشخصات فنی P3T پیشرانه: موتور توربوفن طول: ۴/۱۴ m دهانه…

سی‌اسکوا

سی‌اسکوا Sea Skua موشک هوابه‏‌سطح (ضدکشتى) میان‏‌برد سازنده: انگلستان توضیح: شروع توسعه طرح از ۱۹۷۵ مشخصات فنی پیشرانه: راکت سوخت جامد دومرحله‏‌اى طول: ۲/۵۰ m دهانه بال‌ها/پره‌ها: ۰/۷۲ m قطر…