برچسب: فراصوتی

کنکورد

کنکورد ۱۹۶۹ Concord هواپیماى مسافربرى فراصوتى سازنده: آئرواسپشیال، بریتیش آئروسپیس (فرانسه، انگلستان) در سال ۱۹۵۵ شرکت‌هایى که بعدها مشترکاً بریتیش آئروسپیس را تأسیس کردند، به همراه آژانس‌هاى دولتى انگلستان، «کمیته…