برچسب: مسافربرى

بوئینگ مدل ۲۴۷

بوئینگ مدل ۲۴۷ ۱۹۳۳ Boeing Model 247 هواپیماى مسافربرى سازنده: بوئینگ (ایالات متحده امریکا) خطوط هوایى در سال‌هاى دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ هواپیماهاى سه‏‌موتوره را بسیار ترجیح مى‏‌دادند؛…

دی.اچ.-۱۰۶

دی.اچ.-۱۰۶ ۱۹۴۹ DH-106 هواپیماى مسافربرى شهرت: کامت سازنده: دهاویلند (انگلستان) ویژگی: اولین هواپیماى جت مسافربرى جهان، اولین جایگاه بروز جدى پدیده «خستگى فلزات» کامت حاصل حدود ۱۰ سال تلاش انگلستان…

بوئینگ ۷۰۷

بوئینگ ۷۰۷ ۱۹۵۴ Boeing 707 هواپیماى مسافربرى جت باریک‌پیکر دوربرد همخانواده: کى.سى.-۱۳۵ (استراتوتانکر)، ئى.-۳ (آواکس)، سى.سى.-۱۳۷ سازنده: بوئینگ (ایالات متحده امریکا) ویژگی: اولین هواپیماى جت مسافربرى امریکایى پس از شکست…

کاراول

نام هواپیما ۱۱۱۱ A/C Name هواپیماى مسافربرى نزدیک‏‌برد سازنده: سود اویشن (فرانسه) پس از آنکه «وزارت هوانوردى فرانسه» در ۱۹۵۱ ویژگی‌هاى مورد نیاز براى یک هواپیماى جدید مسافربرى جت دوموتوره…

ترایدنت

ترایدنت ۱۹۶۲ Trident هواپیماى مسافربرى نزدیک‏‌برد شهرت: گریپر سازنده: هاوکرسیدلی (انگلستان) ویژگی: اولین هواپیماى مسافربرى مجهز به سیستم فرود خودکار پیدایش طرح ترایدنت از ژوئیه ۱۹۵۶ آغاز شد. در آن…