برچسب: ملخی

فوکر ۵۰

فوکر ۵۰ ۱۹۸۵ Fokker 50 هواپیماى ترابرى نزدیک‏‌برد همخانواده: فوکر ۶۰ سازنده: فوکر (هلند) یک فروند هواپیمای فوکر ۵۰ فلسطینی که برای فروش گذاشته شده بود. در اواخر نوامبر ۱۹۸۳…