برچسب: ناونشین

جگوار

جگوار ۱۹۶۸ Jaguar هواپیماى آموزشى و پشتیبانى تاکتیکى ناونشین سازنده: سِپکت (فرانسه، انگلستان) یک فروند جگوار نیروی هوایی هند از نیمه دهه ۱۹۶۰ شرکت فرانسوى برگه و شرکت انگلیسى بى.اى.سى.…