برچسب: نظامى

سی.-۹۷

سی.-۹۷ ۱۹۴۴ C-97 هواپیماى ترابرى نظامى شهرت: استراتوفریتر همخانواده: کى.سى.-۹۷ سازنده: بوئینگ (ایالات متحده امریکا) همزمان با طراحى بمب‏‌افکن بى.-۲۹، و سپس بى.-۵۰، مهندسان بوئینگ مشغول مطالعه طرح هواپیماى ترابرى…

او.وی.-۱

او.وی.-۱ ۱۹۵۹ OV-1 هواپیماى دیده‏‌بانى نظامى شهرت: موهاوک سازنده: گرومن (ایالات متحده امریکا) موهاوک یک هواپیماى دیده‏‌بانى دوسرنشینه است که عملکردى قوى دارد. گرومن این هواپیما را براى خدمت در…

سی.-۱۶۰

سی.-۱۶۰ ۱۹۶۳ C-160 هواپیماى ترابرى نظامى میان‌‏برد سازنده: ترانسال (فرانسه، آلمان غربى) هواپیماى ترابرى نظامى میان‏برد سى.-۱۶۰، محصول مشترک فرانسه و آلمان غربى (سابق) در ژانویه ۱۹۵۹ دولت‌هاى فرانسه و…