برچسب: هلیکوپتر

میل-۴

میل-۴ ۱۹۵۲ Mi-4 هلیکوپتر چندمنظوره نامگذارى نظامى ناتو: هاند سازنده: میل (اتحاد جماهیر شوروى سابق) هلیکوپتر میل-۴ هم از نظر ابعاد و هم از نظر عملکرد پروازى با هلیکوپتر امریکایى…

ان.اچ.۹۰

ان.اچ.۹۰ ۱۹۹۵ NH90 هلیکوپتر متوسط چندمنظوره نظامی سازنده: صنایع ان.اچ. (فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند) پس از آنکه مطالعات اولیه برای ساخت هلیکوپتر ان.اچ.۹۰ حدود ده سال طول کشید، سرانجام در…

بل ۲۰۶

بل ۲۰۶ ۱۹۶۲ Bell 206 هلیکوپتر سبک چندمنظوره نامگذارى نظامى کانادایی: سى.اچ.-۱۳۶ شهرت: جت‏‌رنجر، سى‏‌رنجر، لانگ‏‌رنجر، توین‏‌رنجر همخانواده: او.اچ.-۵۸ (کیووا و کیووا وَریور)، تى.اچ.-۵۷، تى.اچ.-۶۷، اى.بى. ۲۰۶، بل-۴۰۶ سازنده: بل…

میل

میل Mil روسیه میخائیل میل دفتر طراحى میل را در ۱۹۴۷ تأسیس کرد. او که از ۱۹۲۹ به توسعه طرح جایروپلن‌ها و هلیکوپترها مشغول بود، تا پایان عمرش در ۳۱…

کاموف

نام هواپیما A/C Name روسیه پروفسور نیکلاى کاموف از اواخر دهه ۱۹۲۰ به توسعه هواپیماهاى بال‏‌گردان مشغول شد. در ۱۹۴۷ دفتر طراحى کاموف تأسیس شد تا فعالیت‌هاى او را ادامه…