برچسب: همگانی

بل ۲۱۲

بل ۲۱۲ ۱۹۶۹ Bell 212 هلیکوپتر همگانى نامگذارى نظامى امریکایی: یو.اچ.-۱ ان. نامگذارى نظامى کانادایی: سى.اچ.-۱۳۵ نامگذارى نظامى اسرائیلی: انافا سازنده: بل تکسترون (کانادا) در اول مه ۱۹۶۸ شرکت بل…