برچسب: هواپيماوجنگنده

اسپیت‌فایر

اسپیت‌فایر ۱۹۳۶ Spitfire هواپیماى جنگنده همخانواده: سى‌فایر سازنده: سوپرمارین (انگلستان) ویژگی: شاخص‌ترین جنگنده جنگ جهانى دوم روند پیدایش اسپیت فایر با هواپیماى دریایى سوپرمارین اس.۴ محصول سال ۱۹۲۵ در انگلستان…