برچسب: هواپيماومسافربرى

دی.سی.-۲

دی.سی.-۲ ۱۹۳۴ DC-2 هواپیماى مسافربرى سازنده: داگلاس (ایالات متحده امریکا) یکى از بزرگترین خانواده‏‌هاى هواپیماهاى ترابرى، چه از نظر تاریخى و چه از نظر جنبه‏‌هاى تکنیکى و کمّى، خانواده هواپیماهاى…