برچسب: هواپیمایی

جایگاه سازمان هواپیمایی کشوری ایران

سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران (CAO.IRI) به عنوان نماینده رسمی دولت ایران در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) نقش اصلی مراقبت بر ایمنی و سلامت این حوزه در کشورمان…