برچسب: پرواز

هواپیما چگونه پرواز میکند؟

برای اینکه بتوان پرواز کرد، باید راهی برای غلبه بر نیروی جاذبه زمین یافت. پس باید نیروی اضافه‌ای برای خنثی کردن نیروی ثقل ایجاد شود. با بررسی نیروهای وارد بر…