دسته: پرونده هواپیماها

اطلاعات تاریخی و فنی هواپیماهای برگزیده تاریخ هوانوردی

ویکرز اف.بی.۵

  ویکرز اف.بی.۵ ۱۹۱۳ Vickers F.B.5 هواپیماى جنگنده دوسرنشینه شهرت: گان‌باس سازنده: ویکرز (انگلستان) در زمان شروع جنگ جهانى اول (۱۹۱۴)، هنوز هیچیک از کشورهاى درگیر در جنگ، به هواپیمایى با…

بریستول اسکات

  بریستول اسکات ۱۹۱۴ Bristol Scout هواپیماى دوباله تک‏‌سرنشینه دیده‏‌بانى/تفریحى سازنده: کارخانه هواپیمایى سلطنتى (انگلستان) دسته‏‌ا‍‌ى از هواپیماها، که قبل از جنگ ۱۹۱۴ در بریتانیاى کبیر گسترش یافتند، هواپیماهاى دوباله بسیار…

فوکر ئی.۳

  فوکر ئی.۳ ۱۹۱۵ Fokker E.III هواپیماى جنگنده تک‏‌سرنشینه سازنده: فوکر (آلمان) هواپیماى  تک‌‏باله و تک‏‌سرنشینه  فوکر ئى.۱ در ۱۹۱۵ ساخته شد. ئى. ۱ جنگنده‏‌اى کارآ بود؛ نه تنها به دلیل…

ساپ‌ویت استراتر

  ساپ‌ویت ½ ۱ استراتر ۱۹۱۶  Sopwith 1½ Struter هواپیماى جنگنده دوباله دوسرنشینه سازنده: ساپ‌ویت (انگلستان) ویژگی: یکى از پراستفاده‏‌ترین جنگنده‏‌ها تا قبل از جنگ دوم جهانى در حدود سال…

دی.اچ.۴

  دی.اچ.۴ ۱۹۱۶ D.H.4 هواپیماى بمب‏‌افکن دوسرنشینه روزپرواز سازنده: دهاویلند (انگلستان) دى.اچ.۴ شاخص‌ترین بمب‏‌افکن جنگ جهانى اول در قابلیت اجراى مانورهاى شدید بود. این هواپیما با دى.اچ.ماسکوئیتو، به کار رفته در…