دسته: پرونده موشک‌های نظامی

اطلاعات عمومی و فنی مربوط به موشک‌های نظامی

آکرید

آکرید Acrid موشک هوابه‌‏هواى میان‏‌برد نامگذارى رسمی: R-40، R-46 نامگذاری ناتو: AA-6 (آکرید) سازنده: روسیه توضیح: شروع توسعه طرح از اواخر دهه ۱۹۶۰ مشخصات فنی R-46RD پیشرانه: راکت سوخت جامد…

آلامو

آلامو Alamo موشک هوابه‏‌هواى میان‏‌برد/دوربرد نامگذارى رسمی: R-27 نامگذاری ناتو: AA-10 (آلامو) سازنده: روسیه توضیح: شروع توسعه طرح از نیمه دهه ۱۹۷۰، در مدل‌هاى مختلف با بردهاى ۴۰-۱۱۰ کیلومتر مشخصات…

اسپارو

اسپارو Sparrow موشک هوابه‏‌هواى میان‏‌برد نامگذارى رسمی: AIM-7 سازنده: ایالات متحده امریکا توضیح: شروع توسعه طرح از ۱۹۴۶ مشخصات فنی AIM-7M پیشرانه: راکت سوخت جامد طول: ۳/۶۶ m دهانه بالها/پره‌ها:…

استینگر

استینگر Stinger موشک هوابه‏‌هوا/سطح‏‌به‏‌هواى نزدیک‏‌برد نامگذارى رسمی: FIM-92 سازنده: ایالات متحده امریکا توضیح: نوع سطح‏‌به‏‌هوا در حال تولید از سال ۱۹۸۰، شروع توسعه نوع هوابه‏‌هوا از ۱۹۸۴ مشخصات فنی پیشرانه:…

اسرام

اسرام SRAM موشک هوابه‏‌سطح دوربرد نامگذارى رسمی: AGM-69 سازنده: ایالات متحده امریکا توضیح: نامگذارى بر اساس اختصار عبارت «موشک تهاجمى نزدیک‏‌برد»، توسعه‏‌یافته به‏‌صورت موشک کروز هسته‏‌اى مشخصات فنی AGM-69A پیشرانه:…