دسته: پرونده ابتکارهای ویژه

ای.دی.-۱

ای.دی.-۱ AD-1 هواپیماى مجهز به بال غیرعادى سازنده: ناسا (ایالات متحده امریکا) اى.دى.-۱ نمونه بسیار ساده‌‏شده‏‌اى از هواپیماهاى با پسگرایى متغیر بود. این طرح داراى بالى بود که حول یک…

یونکرس ۲۸۷

یونکرس ۲۸۷ Junkers Ju.287 هواپیماى مجهز به بال غیرعادى سازنده: یونکرس (آلمان) اولین هواپیماى بزرگى که براى تحقیق بر روى مزایاى آئرودینامیکى بال‌هاى پسگرا ساخته شد، یونکرس ۲۸۷ آلمانى بود.…

وی.-۱۷۳

وی.-۱۷۳ V-173 هواپیمایى با بال غیرعادى سازنده: ووت (ایالات متحده امریکا) یکى از طرح‌هاى غیرعادى براى بال، طرح بال مدور است. ریشه این ابداع به دهه ۱۹۳۰ بازمى‏‌گردد. در آن…

روروک‌هاى پرنده

روروک‌هاى پرنده Flying Scooters بال‏‌گردان‌هاى غیرعادى تطبیق موفق موتورهاى کوچک دوزمانه و حتى چهارزمانه قایق‌هاى موتورى براى استفاده در پرنده‏‌هاى تفریحى، زمینه جدیدى را به وجود آورد تا انواع محدودى…

کارمن-پتروتسى

کارمن-پتروتسى ۱۹۱۶ Karman-Petroczy بال‏‌گردان غیرعادى ًسازنده: استفان فون پتروتسى (اتریش) اولین بال‏‌گردانى که موفق به صعود پایدار شد و به ارتفاعى بیشتر از چند فوت رسید، طرح ویژه‏‌اى بود که…