دسته: پرونده ابتکارهای ویژه

کوئیکى

  کوئیکى Quickie هواپیماى مجهز به بالهاى پشت‌‏همى ابتکار بال‌هاى پشت‏‌همى پس از آزمایش‌هاى دوران جنگ جهانى دوم به فراموشى سپرده شد؛ اما در ۱۹۷۷ ظهور مجدد بسیار موفقى داشت.…

دورنیر ۲۱۲

  دورنیر ۲۱۲ Dornier 212 هواپیماى مجهز به بالهاى پشت‏‌همى سازنده: دورنیر (آلمان) قایق پرنده آلمانى دورنیر ۲۱۲ از جنبه‏‌هاى مختلفى، بویژه به دلیل استفاده از بال‌هاى پشت‏‌همى، یک هواپیماى غیرعادى…

روتن وویاجر

  روتن وویاجر Rutan Voyager هواپیماى مجهز به بالک سازنده: دیک روتن (ایالات متحده امریکا) یکى از معروف‌ترین هواپیماهاى خاص، به‏‌ویژه به دلیل داشتن سیستم مجزاى بالک (کانارد)، هواپیماى وویاجر است.…