برچسب: ایرباس

ایرباس ۳۳۰، ۳۴۰

سازنده: اتحادیه ایرباس (فرانسه، آلمان، انگلستان، اسپانیا) ویژگی: اولین هواپیماى مسافربرى با طراحى کاملاً رایانه‏‌اى ایرباس ۳۳۰-۲۰۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ صنایع ایرباس فقط به ساخت هواپیماهاى مسافربرى کوتاه‏‌برد و…