برچسب: برترى هوايى

اف.-۱۰۰

اف.-۱۰۰ ۱۹۵۳ F-100 هواپیماى جنگنده برترى هوایى شهرت: سوپرسیبر سازنده: نورث امریکن (ایالات متحده امریکا) ویژگی: اولین هواپیماى رزمى قادر به پرواز فراصوتى ماندگار در وضعیت افقى هدف نورث امریکن…