برچسب: برترى هوايى

اف.-۱۰۰

  اف.-۱۰۰ ۱۹۵۳ F-100 هواپیماى جنگنده برترى هوایى شهرت: سوپرسیبر سازنده: نورث امریکن (ایالات متحده امریکا)  ویژگی: اولین هواپیماى رزمى قادر به پرواز فراصوتى ماندگار در وضعیت افقى هدف نورث امریکن…