برچسب: دوباله

دانی دی.۵

دانی دی.۵ ۱۹۰۹ Dunne D.5 هواپیماى دوباله بى‏‌دم سازنده: دانى (انگلستان) ویژگی: از پیشگامان هواپیماهاى بى‏‌دم هواسرهاى بى‏‌دم و هواپیماهاى موتوردار ساخت ج. دبلیو. دانى، مهندس انگلیسى، در تاریخ هوانوردى…

سیکورسکی گراند

سیکورسکی گراند ۱۹۱۳ Sikorsky Grand هواپیماى مسافربری چهار موتوره دوباله نامگذاری رسمی: راشن نایت همخانواده: ایلیا مورمتز سازنده: ایگور سیکورسکى (روسیه) ویژگی: اولین هواپیماى مسافربرى با کابین بسته هواپیماى دوباله…

بریستول اسکات

بریستول اسکات ۱۹۱۴ Bristol Scout هواپیماى دوباله تک‏‌سرنشینه دیده‏‌بانى/تفریحى سازنده: کارخانه هواپیمایى سلطنتى (انگلستان) دسته‏‌ا‍‌ى از هواپیماها، که قبل از جنگ ۱۹۱۴ در بریتانیاى کبیر گسترش یافتند، هواپیماهاى دوباله بسیار…

ساپ‌ویت استراتر

ساپ‌ویت ½ ۱ استراتر ۱۹۱۶ Sopwith 1½ Struter هواپیماى جنگنده دوباله دوسرنشینه سازنده: ساپ‌ویت (انگلستان) ویژگی: یکى از پراستفاده‏‌ترین جنگنده‏‌ها تا قبل از جنگ دوم جهانى در حدود سال ۱۹۱۶…